2013-10-01 09:15

A német választásokról – Sikerek és kudarcok

Kategóriák: Német hírek, Német hírek

Sajnálatos tény, hogy a magyar sajtó alig foglalkozott a németországi választással. A magyar lakosságot senki nem informálta részletesen a választási kampányokról, a jelöltekről, a pártok programjáról és a választás kimenetéről. Egész Európa érdeklődéssel figyelte a német választás előzményeit. Olyannyira, hogy Hollandiában egy politikai heti lap már azzal élcelődött, hogy nem is értik, hogy ők miért nem adhatják le szavazataikat. Görögország lázasan figyelte a végeredményt. Franciaországot az a kérdés foglalkoztatta, hogy vajon erősödni fog-e a szociáldemokrata tábor Németországban? A választás kimenetele sikerekről és kudarcokról tanúskodik. És arról milyen óriási változásokon megy keresztül jelenleg Németország.

 kep

Angela Merkel harmadszor is tud örülni győzelmének.

 

Nők fogják kormányozni Németországot?

 

“Elefantenrunde” (az elefántok vitája) névvel illetik Németországban évtizedek óta azt a nyilvános tévé adást, amelyben a pártok elnökei körbe ülnek egy asztalt és szócsatájukkal saját és pártjuk politikáját megvédik. Erre a választás estéjén kerül sor. A győztes pártok képviselői elégedetten mosolyognak, a vesztes pártok elnökei próbálják helyzetüket fogcsikorgatva szépítgetni. És közben a jobb és baloldal természetesen folyamatos szurkálódásokkal támadja egymást. Ez a szópárbaj semmi konkrétumot nem tartalmaz a pártok jövendőbeli politikával kapcsolatban. Csak a személyek állnak az előtérben, melyek innentől vagy kormányozni fognak, vagy ellenzéki politikára kényszerülnek.

 kep

„Elefantenrunde“ a tévében vasárnap este. Balról jobbra: Gerda Hasselfeldt (CSU), Angela Merkel (CDU), két moderátor, Peer Steinbrück (SPD), Jürgen Trittin (Grünen) és Bernd Riexinger (Die Linke).

 

A nézőket meglepte vasárnap este, hogy az „Elefantenrunde“ jobb oldali képviselői nők voltak. A CDU-t (Keresztény-Demokraták) természetesen Angela Merkel képviselte. A CSU-t (a Bajorország-i CDU független pártját) pedig Gerda Hasselfeldt. Velük szemben ültek a baloldali politikusok, egytől egyig férfiak, akik egyértelműen a választások vesztes táborát képviselték. A Die Welt német hetilap cikkei a következő gondolatokkal analizálták ezt a felettébb érdekes helyzetet: “Úgy látszik lehet tesztoszteron nélkül is kormányozni!” és “Fogják még gyermekeink a kancellár (Kanzler) szót ismerni, vagy csak a kancellárnő (Kanzlerin) kifejezést?” Ha ugyanis 2017-ben Angela Merkel nem jelölteti magát ismét, akkor már most világosan látni, hogy a CDU top jelöltjei kizárólag női politikusok lesznek: Ursula von der Leyen, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ilse Aigner vagy Julia Klöckner. Mind egytől egyik befolyásos, karizmatikus és kompetens politikusnő.

 

Egy néppárt gyászos kudarca: az FDP

 

A választások legnagyobb meglepetése nem Angela Merkel, „a világ legbefolyásosabb nőjének“ győzelme volt. Ezt a tényt a közvélemény kutatások hetekkel korábban egyértelműen jeleztek. Arra viszont senki sem számított, hogy egy nagy hagyománnyal és történelemmel rendelkező párt nem jut be a parlamentbe: az FDP, sőt e párt további létezése is kétes. Ez a kicsi, de befolyásos párt képviselte a második világháborút követő évtizekben napjainkig a jobboldali liberális gondolkodású lakosságot. Politikai célcsoportja a vállalkozói rétegből került ki, így adócsökkentés volt a mindenkori jelszavuk. Ezenfelül egyik célkitűzése eredetileg az volt, hogy megvédje az EU- n belül a német gazdasági és közigazgatási érdekeket. Ez a párt, amely a szintén jobboldali CDU mindenkori koalíciós partnere volt, a mostani választáson csúfos kudarcot vallott. Mélyrepülésének oka két tényezőből ered. Az adócsökkentést – mint koalíciós partner – nem tudta keresztül vinni az elmúlt négy évben. És jelenlegi EU-barát politikájával pedig elűzte magától a német érdekek képviselőit kereső választókat, akik a pár hónappal ezelőtt létrejött, teljesen újonnan megszületett AfD soraiban megtalálták hangadójukat.

kep

Az FDP vezetősége aggódva nézi a választási eredményt.

 

Egy új demagóg, EU-ellenes párt született: az AfD

 

Mindössze 7 hónappal a választások előtt alapította három egykori CDU politikus az „Alternative für Deutschland“ (AfD) pártot, mely nacionalista és EU-ellenes kampányával akkora rajongó táborra tett szert, hogy a választásokon majdnem elérte az 5 százalékot és kis híján bejutott a Partlamentbe. Követeléseik közé tartozik Németország azonnal kilépése az EU-ból és az egykori német pénznem (márka) ismételt bevezetése. Korlátozni szeretnék a bevándorlók számát, melyet iskolai végzettséghez szeretnének kötni. Külpolitikai elvei demagóg, széljobboldali elveken alapulnak. Ezért a választás estéjén minden demokratikus- és szabad gondolkozású embert az a félelem töltötte el, hogy ez a párt bejut a parlamentbe. A veszély elmúlt. Viszont feladta a leckét Angela Merkel számára, hogy az EU politikával elégedetlenek táborát hogyan tudja az elkövetkező négy évben ismét maga mellé állítani.

 kep

Az AfD rajongói nem hisznek a szemüknek.

 

A pedofilia és a veggieday eláásták a Zöldek (Grünen) sikerét

 

Katasztrofálisan alakult a választások előtt a Zöldek politikája, melyet a 8,4 százalékos eredmény hűen tükröz. A Veggieday ötlettel (Harc a hús nélküli csütörtökért) sikerült eredményesen maguk ellen állítani eddigi választóik nagy részét. Nemcsak az háborította fel az embereket, hogy a Zöldek központilag szabályozni szerették volna étrendjüket azáltal, hogy a hét egyik napját országszerte hús nélküli nappá nyilvánítják. Hanem az a tény is, hogy a jelenlegi komoly problémák megoldása helyett, a Zöldek egy ilyen jelentéktelen és teljesen felesleges ötletet helyeztek választási kampányuk középpontjába. A Zöldek népszerűségét ezenfelül aláásta a politikusaik 20 évvel ezelőtti pedofil írásai, melyekben a felnőttek és gyerekek közötti szexuális kapcsolat legalizálást követelték. A Zöldek pártja azóta visszavonta ezeket az elveket, de nem volt hajlandó soraikból azokat a személyeket eltávolítani (magas rangú politikusokat, mint a párt elnököt Jürgen Trittint), akik ezekért az írásokért felelősek.

 kep

A Zöldek vezetősége magyarázkodik.

 

Az NDK még húsz év után is visszaköszön

 

Közvetlen a két német állam egyesítése után jött létre egy szélsőbaloldali párt, mai néven „Die Linke“, amely maga köré tömörítette a szocialista és kommunista nézetű embereket. Meglepő, hogy a párt szimpatizánsainak száma azóta évről évre nő. Az első évtizedben táboruk a volt-NDK lakosságának azon elszegényedett rétegeiből tevődött össze, akik a rendszerváltás áldozatává váltak és jövőjüket kilátástalannak látták. A párt jelenlegi vezetősége nem győzi hangsúlyozni, hogy még legmerészebb álmaikban sem hitték volna, hogy pártjuknak később a volt nyugat-német tartományokban is ilyen nagy sikere lesz. A jelenlegi választás eredménye a párt tagadhatatlan népszerűségét mutatja, mely nagy részben karizmatikus párt elnökük, Gregor Gissy személyével függ össze. A „Die Linke“ – 8,6 százalékkal – Németország harmadik legnagyobb pártja lett. Az SPD (Szociáldemokraták) – a legnagyobb baloldali néppárt – nem képes elfogadható szociálpolitikát folytatni, így a baloldal Németországban megoszlik három párt között: az SPD, a Zöldek és a „Die Linke“.

 kep

A Die Linke több mint elégedett az eredménnyel.

 

Németország óriási változásokon megy keresztül

 

A választások eredménye azt mutatja, hogy Németország óriási változásokon megy keresztül. Nem az a feltűnő és váratlan, hogy Angela Merkel ismét négy évig fog kormányozni. Hanem az a meglepő, hogy régi megszokott pártok megszűnnek, új pártok keletkeznek és ezzel a politika részvevői megváltoznak. Hamarosan politikai fejek fognak hullani, és új arcok kerülnek majd a képernyőkre és az újságok címlapjára. A választás részvételi aránya 73 százalékkal jelentősen magasabb volt, mint négy évvel ezelőtt. Tehát a 62,1 millió választójoggal rendelkező lakosság kétharmada leadta szavazatát. Divatossá váltak ugyan az elmúlt időben olyan intellektuális körök, melyeket egykori politikusok irányítottak és melyek célja az volt, hogy a lakosságot választási bojkottra hívják fel. Kampányuk szerencsére nem járt sikerrel. A lakosság igenis befolyásolni akarta szavazatával az ország sorsát. Németország és Európa tele van gondokkal, problémákkal. A német választók 42 százaléka választotta Angela Merkelt, mert hisz a kancellárnő következetes bel- és külpolitikájában. A kérdés viszont még nyitott: Kivel akar, illetve kivel tud Angela Merkel koalícióra lépni? Kivel fog majd kormányozni? Rajta a világ szeme.

 

Mangold Krisztina

kep