2013-11-25 10:49

Mikor lesz politikamentes az építészet? Makovecz Imre életművéről

Kategóriák: Kultúra

Más hírportálokkal ellentétben mi nem a kalendáriumot lapozgatjuk és arról írunk, aminek épp évfordulója van, hanem amit megemlítésre méltónak találunk, illetve megvitathatónak vélünk. 2011. szeptember 27-én elhunyt a világszerte legismertebb magyar építész, Makovecz Imre. Munkássága szervesen összefonódik az elmúlt évtizedek magyar építészetével. Ugyanakkor Magyarországon ő volt az organikus (vagy szerves) építészet legnagyobb mestere, aminek egyik legfőbb tulajdonsága, hogy a “hely szelleméhez” igazodik. Életművére az elmúlt 20 év politikai harcai nagy kihatással voltak. Hiába történt meg a rendszerváltás. Azóta sem jött létre Magyarországon politikamentes, szabad művészet.

 kep

 

A szerves építészet legnagyobb magyar mestere   

 

Makovecz Imre temetése abban az épületben történt – a budapesti Farkasréti Temető ravatalozójában -, amit ő maga tervezett. Az épület egy emberi mellkast szimbolizál, ahol a tető gerendái az emberi bordákat utánozzák, a ravatal pedig ott áll, ahol a mellkasban a szív elhelyezkedik. A nagy építész földi útja utolsó állomásán is azt képviselte, ami munkásságának fő jellemzője volt. Őt tartották Magyarországon az organikus (vagy szerves) építészet egyik legnagyobb mestereként számon, aminek egyik legfőbb tulajdonsága, hogy a “hely szelleméhez” igazodik. A szerves építészet a természethez, a környezetéhez anyagában, arányaiban, gondolatiságában próbál illeszkedni. Egy másik jellemzője, hogy kötődik az adott település és a nemzet hagyományaihoz. Kedveli továbbá a hajlított, ívelt felületeket.

 kep

 (Csíkszeredai templom.)

 

Frank Lloyd Wrighttól Antoni Gaudiig sok építész műveit sorolják ebbe a kategóriába, de ők nem utánozták egymást, mindegyikük művészetének megvan az egyéni jellege. Így Makovecz Imre épületeinek is. Makovecz épületei erősen gyökereznek a földben, de az ég felé törekszenek. Jellegzetes, hogy míg a falazatot – esetleg robosztus – kő és beton alkotja, a tetőszerkezet fából van, s bár tetemes méretű, mégis könnyednek tűnik. Különösen templomépítészetében mutatkozik meg ez igazán, ahol tényleg mintha az eget és a földet akarná összekapcsolni, ami a nagy katedrálisok építőinek is törekvése volt. Nála a fa nem díszítésre szolgál, hanem lényeges szerkezeti eleme. (Az egri uszodában pl. 800 m3 faanyagot építettek be.)

 kep

kep

kep

(Sevillai pavillon kívülről, belülről és a makettje.)

 

Konzervatív és mélyen vallásos ember

 

Makovecz Imre Budapesten született, de gyerekkorából 10 évet nagyszülei falusi házában töltött. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1959-ben szerzett építészmérnöki diplomát. Majdnem két évtizedig állami tervező irodákban dolgozott, de leginkább azon fáradozott, hogy elsorvasztásra ítélt kis településeknek faluházakat építsen, hogy újjáteremtse a közösséget. Konzervatív és mélyen vallásos ember volt. Véleményét sose rejtette véka alá, ezért sokan nehéz természetű, állandóan perlekedő embernek tartották. 1982-ben saját tervező irodát alapított. A sárospataki kultúrház mutatja talán először a rá jellemző stílust, de ő maga a paksi templomot tartotta első fontosabb művének.

 kep

(Sárospataki lakóházak.)

 

A nemzeti hagyományok megőrzése

 

Művészete leginkább a rendszerváltás után teljesedett ki, amikor már a határon túl is építhetett, főleg a szomszédos országok magyarok lakta településein. Ilyen volt a szlovákiai Dunaszerdahely (Dunjska Streda) központjának az újratervezése, vagy a szlovéniai Lendva (Lendava) színháza, vagy a romániai Csíkszereda (Miercurea Ciuc) katolikus temploma, ahol a magyarság ázsiai eredetére utaló díszítések és a tetőzeten a keresztény Magyarország 10 évszázadára utaló 2 x 5 kereszt egyaránt jelen vannak. De büszke volt egész kis településeken épített műveire is, mint a vargyasi (Varghias) templom Erdélyben, ahol beépítették a falakba egy, a régészeti ásatások során megtalált templomelőd maradványait.

 

 kep

kepkep

(Makói fürdő.)

 

Fő műve valószínűleg a sevillai világkiállítás 1992-ben épített magyar pavilonja volt. Ezt ideiglenesnek szánták, de már építésekor csodájára jártak, s a kiállítás bezárása utána a spanyolok se akarták lebontani, mozgalmak indultak a megmentésére. Makovecz szerette volna lebontani és hazahozni, de ez nem sikerült. Jelenleg se lebontani nem lehet, se az állaga megőrzéséről nem gondoskodnak, így bizonytalan a sorsa. Talán semmi sem példázza jobban Makovecz hányattatásait, mint az egri uszoda. Bár ezt most már minden megemlékezés a fő művei közé sorolja, felépítése kemény politikai csatákkal járt. Pedig azt hihetnénk, hogy mivel ez nem templom volt, nem állhatott világnézeti küzdelmek kereszttüzében.

kep

kep

(Stephaneum Piliscsabán.)

 

Az egri uszoda pártpolitikai viták kereszttüzébe került

 

Az uszoda ellenzőit nem csak Makovecz jobboldalisága és vallásossága irritálta, hanem valószínűleg az a barokk óratorony is, ami egy betonhéjból bukkan elő, s ami azt jelképezi, hogy a szocializmus szürke évei után eljött a szabadság ideje a főként barokk városban. Felépítése pártpolitikai csatározások kereszttüzébe került. Tervezésére 1993-ban kérték fel Makovecz Imrét Eger akkor jobboldali városvezetői. Mire azonban az építkezés 1998-ban elkezdődött, bár országos szinten a jobboldal került hatalomra, Egerben a szocialisták voltak uralmon már 1994 óta. Egy hónapon belül leállították az építkezést, s mindenféle rágalmakat terjesztettek róla (pl. hogy el fogja apasztani a gyógyvízforrásokat). Népszavazást kezdeményeztek a megépítése ellen. Miután ezekkel kurdarcot vallottak, csak felépült az uszoda kormányzati támogatással és 2000-ben átadták. Ezután ahhoz a taktikához folyamodott a baloldal, hogy azt akarta bebizonyítani, hogy az építmény fenntartása nem rentábilis, privatizálni kellene, külföldi tulajdonba kellene adni.

 kepkep

(Csenger Makovecz Imre Általános Iskola.)

 

Őt is csődbe juttatták az építőipar körbetartozásai

 

Mára talán már – pártállástól függetlenül – minden egri büszke arra, hogy – ahogy Egerben mondják – van egy „Makovecz-uszodánk“. S talán az se véletlen, hogy azóta ide jött sok híres vízilabdás játszani, s Eger csapata 2011-ben magyar bajnok lett. Későbbi épületei közül híres lett a makói Hagymaház, a piliscsabai egyetemi campus Stephaneumja, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium, a csíkszeredai Millenniumi templom, hogy csak néhány példát említsünk. Viszont őt és a céget is utolérték a magyar építőiparban jellemző körbetartozások, hogy míg a vállalkozónak nem fizetnek időben a megrendelők, addig rajtuk az adóhatóságok követelik a befizetéseket és munkásaikat, beszállítóikat is fizetniük kell. Ezért be kellett zárnia irodáját, s épp Rómában avatták díszdoktorrá 2010-ben, mikor erről így nyilatkozott: „Ez egy rendkívül érdekes, ambivalens helyzet. Ott barokk ruhába fölöltöztetik az embert, nagy ünneplést rendeznek, és miközben ezt átéli, elkerülhetetlenül átéli azt is, hogy 75 éves korában bezárták a boltját!“.

 kep

(Hagymaház Makón.)

 

A balliberális budapesti városvezetés nem adott megbízást

 

Az utóbbi időben már nem is volt hajlandó pénzért tervezni. Ingyen készítette el a csíkszeredai templom terveit is, de irodája ingyen készítette azoknak a hagyományos paraszti házakra emlékeztető épületeknek a terveit is, amelyek a Tisza 2001-es árvize után Tákoson és Csarodán, illetve a 2010-es vörösiszap-áradás után Devecseren épültek. Ezekből a típustervekből egész falvak vagy lakóparkok épültek fel. Bár gyakran hangoztatta, hogy számára egy falusi kultúrház vagy templom megtervezése ugyanolyan megtisztelő, mint amilyen egy fővárosi építkezés lenne, minden bizonnyal fájt neki, hogy a 20 éven át balliberális budapesti városvezetés egyetlen nagyobb megbízást sem adott neki. Ez a hiány azonban – még halála után is – pótolható. Majdnem teljesen elkészítette egy templom terveit, amely a Budai Vár tövében, Felső-Krisztinavárosban állna. A mulasztást az utókor még korrigálhatja. Ez egy magyar Sagrada Familia lehetne és egy bizonyítéka annak, hogy végre létezik Magyarországon politikamentes művészet.

 

Dorina Klein

 kep

(Kolozsvári templom.)

kep

 (Szent István templom Szászhalombattán.)

kep

(Udvarhelyi templom.)

kep

(Makovecz Imre.)

comments powered by Disqus