2014-08-03 11:24

A német SCHUFA mindenkiről minden adatot összegyűjt

Kategóriák: Német hírek, Német hírek

Németországban létezik egy hitelinformációs központ (SCHUFA), amely minden lakos adatait gyűjti (nem csak a német állampolgárokét). Miért van szükség a SCHUFA-ra? Kik használják fel a SCHUFA adatait? Milyen adatokat őriz a SCHUFA? Kik láthatják a SCHUFA által tárolt adatokat? Hogyan tekinthetünk bele a SCHUFA bennünket illető bejegyzéseibe? Adhat tovább a SCHUFA információkat a beleegyezésünk nélkül? Lehet-e a SCHUFA-nál tárolt adatokat töröltetni? Csak akkor kaphatunk hitelt, ha a SCHUFA-bejegyzéseink megadásához hozzájárulunk? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük ebben a cikkünkben a választ. További írásaink ezzel a témával kapcsolatban:  “Lehet hitelt kapni Németországban SCHUFA nélkül is?”

 

presse_popup_schufa_wi_2

 

 

Mi a SCHUFA?

 

A SCHUFA a Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung rövidítése (német hitelinformációs központ). A SCHUFA egy privátjogi vállalkozás, amely felvilágosításokat ad szerződéses partnerek számára a szerződéseknek megfelelő üzletek lefolyásáról. Például arról, hogy egy szerződő fél az autója finanszírozásához felvett hitelt pontos időben fizeti-e. A SCHUFA jelenleg 93 millió személy 433 milliónyi adatát tárolja. Ezek közé olyan személyes vonatkozású adatok tartoznak mint a szerződő fél neve, születési időpontja és lakcíme, valamint a folyószámláinak, hitelkártyáinak (stb.) a hitellel kapcsolatos adatai.

 

21949708,12944396,highRes,schufa_schufa-auskunft._

 

Miért van szükség a SCHUFA-ra?

 

A SCHUFA a fogyasztóknak segít hitelek gyors felvételében. Ehhez tudni kell: a hitelszerződések mindig kölcsönös bizalmon alapulnak. Miután a hitelnyújtó nem ismeri a hitelt felvevőt, meg kell bíznia azokban az információkban, amelyeket más hitelezők a hitelkérőről a SCHUFA-nál benyújtottak. Sokan csodálkoznak azon, hogy mobiltelefonos szerződések megkötésénél milyen gyorsan és problémamentesen kapnak a szerződéssel együtt egy vadonatúj telefont és az új kártyát azonnal használatba is vehetik.

 

60407068

 

 

Miért mennek némely szerződések gyorsabban, mint mások?

 

Az üzletben a vásárló aláír egy beleegyezési nyilatkozatot a SCHUFA felvilágosítások beszerzésére. Az eladó már az üzletben, computeren keresztül betekintést nyerhet a szerződni kívánó ügyfél a SCHUFA-nál tárolt adataiba, láthatja mind a negatív, mind a pozitív bejegyzéseket és maga dönthet arról, képes-e az ügyfél például a havonta esedékes telefonszámlák fizetésére és kaphat-e ennek megfelelően egy mobiltelefonos szerződést. A SCHUFA bejegyzések már a szerződések megkötése előtti ellenőrzésével a szolgáltatók megvédhetik magukat olyan felhasználóktól, akik az anyagi helyzetük miatt sem szolgáltatások, sem áruk fizetésére nem képesek.

 

lightbox_schufa_score_animation_3

 

Milyen adataimat őrzi a SCHUFA?

 

Alapjában véve: a SCHUFA-t csak a szerződések betartásához szükséges adatok érdeklik. A kapcsolattartáshoz szükséges adatok (teljes név, születési időpont, születési hely, nem, aktuális és korábbi lakóhelyek) mellett a SCHUFA következő pénzügyi üzletek adatait tárolja még:

 

– folyószámlák megnyitása
– hitelkártyák igénylése
– hitel- és lízingszerződések beleértve azok átfutási idejét és összegét
– a csomagküldő szolgálatoknál vagy kereskedelemben vezetett ügyfélszámlák
– telekommunikációs szolgáltatóknál (mobiltelefon) vezetett ügyfélszámlák

 

schufa_535_mini

 

 

Ezenkívül a SCHUFA begyűjt minden olyan adatot is az ügyfelekről, amelyek azok hivatalos ügyeivel vannak kapcsolatban:

 

– hatósági nyilvántartások, hivatalos felszólítások adatai, mint pl. eskü alatti nyilatkozatok (eidesstattliche Versicherung) leadása a vagyoni helyzetről vagy azzal kapcsolatos elfogatóparancs kiadása
– privát csődeljárás (Privatinsolvenzverfahren) megkérvényezésének, megindításának vagy elutasításának adatai.

 

Sok felvilágosítás megkéréséhez különösen fontosak a bankszámlákkal történt visszaélések (pl. azok zárlatolásának), még nyitott, esedékes és vitathatatlan követelések nem határidős kifizetésének vagy pedig bírói ítélet alapján megítélt követeléseknek az adatai.

 

Ami a SCHUFA-t nem érdekli:

– az ügyfél teljes vagyona
– a bankszámláján lévő jelenlegi összeg
– az ügyfél foglalkozása, hitvallása, nemzetisége vagy pedig jövedelme

 

datenschutz

 

Ki láthatja a SCHUFA által tárolt adataimat?

 

Ha egy ügyfél valamilyen vásárlási szerződést szeretne megkötni, akkor az eladók gyakran megkérdezik, hogy beleegyezését adja-e a SCHUFA-nál tárolt adatai megtekintésébe. Az ügyfélnek beleegyezését aláírásával kell igazolnia. Enélkül nem lehetséges senki más személynek az adataihoz hozzáférnie. De figyelem: a SCHUFA-záradék gyakran a szerződés apró betűs részében található, tahát mindig érdemes az apró betűs részeket is elolvasni!

 

A SCHUFA felvilágosításaihoz csak annak szerződött üzletfelei vagy maguk a fogyasztók juthatnak hozzá. A szerződött üzletfelek különféle gazdasági területek vállakozásai lehetnek. A SCHUFA-val kötött szerződésük alapján lehetőségük van a SCHUFA-nal a fogyasztókról tárolt adatok (pl. felvilágosítások a hitelképességről, lakcímváltozásokról, a SCHUFA “score”-ról, cégnyilvántartások adatairól, stb.) igénybe vételére. Ennek keretében célzott információkhoz juthatnak egyes üzleti partnerekről vagy fogyasztókról.

 

2288_compact

 

 

Mi történik a beleegyezésemmel?

 

A SCHUFA-záradék aláírásával a SCHUFA és szerződő partnere között kölcsönös szerződési viszony jön létre. Az ügyfél ezáltal nem csak a hitelezőknek enged belepillantást az adataiba, hanem abba is beleegyezik, hogy minden hitelügyletéről adatokat vegyenek fel.

 

Hogyan tekinthetek bele a SCHUFA engem illető bejegyzéseibe?

 

A személyes hiteladatok esetében az adatvédelem fontos szerepet játszik. Az érdeklődő a személyét érintő adatokról vagy a SCHUFA tanácsadó helyein vagy pedig online kaphat felvilágosítást -> https://www.meineschufa.de/ Ne csodálkozzon azonban senki azon, ha várakozásával ellentétben nagyon sok, a személyével kapcsolatos megkérdezést tárolnak róla. Ezek hamar összegyűlnek, ha valaki például gyakran vásárol online vagy pedig gyakran költözik. Ez áll fenn például eBay-es vásárlások vagy bankok lakcímérdeklődésének esetében.

 

negative-schufa-eintraege-haben-weitreichende-folgen

 

Adhat tovább a SCHUFA információkat rólam a beleegyezésem nélkül is?

 

A SCHUFA csak akkor adhat ki információkat a nála tárolt személyekről, ha erre törvény kötelezi. Ilyen esetek lehetnek például büntetőeljárások vagy az adóhivatalok adózási kötelezettségei. A hivatalok azonban kötelesek az érintetteket erről a lépésükről tájékoztatni.

 

A SCHUFA csak a negatív bejegyzéseimet tárolja?

 

A SCHUFA mind a negatív, mind a pozitív bejegyzéseket tárolja. Feladata minden a hitelezésekkel kapcsolatos információ lehetőség szerinti átfogó összegyűjtése. A rendelkezésre álló adatok alapján dönthetnek aztán a hitelt megadni szándékozó szolgáltatók saját megítélés szerint, hogy belemennek-e a hitelszerződésbe vagy sem. Mindig a negatív és pozitív bejegyzések aránya dönt. Friss, pozitív bejegyzések kiegyenlíthetik a régi negatív bejegyzéseket. Ennek eldöntése azonban mindig a hiteladó dolga. És neki ezek megítélésének arányában ugyanúgy mindig joga van visszalépni a szerződéstől, mint a hitelkérőnek.

 

schufa-540x304

 

 

Hogyan jut hozzá a SCHUFA a rólam szóló információkhoz?

 

Ha az ügyfél bármely szerződéskötéskor aláírja a SCHUFA-záradékot, akkor ezzel engedélyezi a hitelezőnek nemcsak a róla létező információk begyűjtését, hanem azok a SCHUFA felé történő továbbítását is. Ha a záradék aláírását azonban valaki adatvédelmi meggondolásokból nem kívánja megtenni, akkor vissza is utasíthatja azt. Ebben az esetben azonban számolnia kell azzal, hogy a hitelező eláll a hitelszerződés megkötésétől. A hitelezők közé tartozhatnak például: csomagküldő szolgálatok, telekommunikációs szolgáltatók, bankok és eCommerce-vállalkozások.

 

schufa-facebook

 

 

Mit jelent a „score“ (kiejtve: „szkór“, magyarul: pontszám)?

 

A hitelezőknek joguk van nemcsak az üzletfeleik elmúlt és jelenlegi üzletmenetéről tájékoztatást kapni, hanem felállíthatnak azok ismeretében előrejelzéseket is az üzletfél hitelképességéről. Ezt, az üzletfél adatainak egy összehasonlító csoport adataival tett összevetését nevezik “score” eljárásnak. Az előrejelzésben kiszámítják, mennyire lehet az üzletfelet hitelképesnek tekinteni. A számítás egy számskála segítségével, különféle jellemzők bevonásával történik. Minden személy kap egy 0 és 100-es érték közötti pontozást mégpedig a hitelkiesése valószínűségének ill. hitelszerződési hűségének függvényében. Minél magasabb a kiszámított pontérték annál jobb az üzletfél hitelképessége. A hitelfelvevő ezt a pontszámot nem láthatja, ez csak a hitelintézeteknek áll a rendelkezésére.

 

schufa-auskunft

 

Milyen tényezők befolyásolják a SCHUFA score-t?

 

A score értékének kiszámításához csak a SCHUFA-nál tárolt adatokat veszik figyelembe. A saját adatait mindenki megnézheti például online is https://www.meineschufa.de/ alatt.

 

Negatív jellemzők

 

Ha például az érintett tett már valamikor eskü alatti nyilatkozatot (eidesstattliche Versicherung) a vagyoni helyzetéről vagy emiatt fogság fenyegeti, akkor az különösen negatívan hat ki a SCHUFA pontszámára. Szintén nagyon kedvezőtlen kihatásai vannak a mobiltelefonos szolgáltatók által a SCHUFA-nak jelentett számlák kifizetésének elmulasztásainak (“Nichtbezahlen einer Rechnung”) is. Ugyanez érvényes akkor, ha a bankszámlájuk negatív egyenleget mutat vagy elfelejtettek részletek fizetni.

 

Lakóhely megváltoztatása

 

Gyakori lakhely változtatás a hiányzó állandóság miatt negatívan hat, ritka változtatás ezzel szemben pozitívan.

 

Életkor

 

Itt az érvényes: minél idősebb valaki, annál kedvezőbb a megítélése. A legkedvezőbb életkor az 50 év körüli. A “legrosszabb”: 18 év. Tehát a megélt évek számával növekszenek a score pontszámai is.

 

Bankszámla

 

Sok, egyidejűleg több pénzintézetnél vezetett bankszámla megléte ill. azok gyakori változtatása is negatívan hat ki a pontszámokra. Ennek ellenére mindenkinek ajánlatos lenne több bankszámlával rendelkeznie.

 

Hitelek felvétele

 

Minden egyes hitelfelvétel fékezi a score növekedését. Figyelem: éppenséggel a csomagküldő szolgálatok részletfizetési hitelei csökkentik a pontszámokat erőteljesebben. Ezt a felsorolást tetszés szerint lehetne folytatni. Viszont a score összetétele és pontos kiszámítása továbbra is a SCHUFA titka marad.

 

Kondíciókérés vagy hitelkérés – mi a különbség a SCHUFA szempontjából?

 

A kondíciók és az ajánlatok iránti érdeklődések között 2 különbség van: a kondíciókérés és a hitelkérés. Ha valaki csupán egy bank részletekben visszafizetendő hiteleinek vagy házépítési megtakarításainak kondícióiról szeretne felvilágosításokat kapni, akkor azokat a SCHUFA természetesen regisztrálja az adatbankjában, de csak mint kondíciós kérést. A kondíciókérések csak a fogyasztók számára láthatók és normális esetben néhány napon belül törlik őket az adatbankból. Továbbá nincsenek semmilyen kihatással az ügyfél score-jára sem.

 

A kondíciókéréssel tehát mindenkinek lehetősége van gondtalanul több hitelajánlatot úgy összehasonlítani egymással, hogy a konkrétan megkérdezett hitelintézetnek tudomására jutna, hol és milyen kondíciókéréseket végzett az érdeklődő máshol. Ha viszont valaki konkrét hitelre kér ajánlatot a banktól, akkor azt a SCHUFA is hitelkérésként regisztrálja és 1 évig tárolja. A hitelkérés minden pénzintézet számára 10 napig látható. Minden, rövid időn belül és ismétlődően végzett hitelkérés negatívan befolyásolja a score-t, mert azt a benyomást keltheti, hogy a hitelt máshol már elutasították.

 

Lehetséges a SCHUFA-nál tárolt adataimat töröltetni?

 

A SCHUFA-nál tárolt adatok törlése nem lehetséges, még kérésre sem. Viszont a SCHUFA a német adatvédelmi törvény (Bundesdatenschutzgesetz) előírásainak alapján időről időre törli a tárolt adatokat. Ha például valaki felmondja a hitelkártya- szerződését, akkor a szerződés felbontása után 3 évvel az azzal kapcsolatban tárolt adatokat is törlik. Ha valakiről téves vagy hiányos adatokat tárolnak, akkor ezeket meg lehet reklamálni és a hitelszerződő fél beleegyezésével helyesbíteni is lehet azokat.

 

Csak akkor kaphatok hitelt, ha a SCHUFA- bejegyzéseim megadásához hozzájárulok?

 

Sok hitelező csak akkor hajlandó hitelt adni, ha a hitelfelvevő SCHUFA bejegyzéseinek ismeretében biztos lehet benne, hogy a hitelfelvevő nem válik hitelképtelenné. Ezért a hitelezők biztonságának elsődlegességét mindig figyelembe kell venni. Ha valaki már több negatív bejegyzéssel rendelkezik és nehézségei vannak új hitelek felvételével, akkor nem marad számára más hátra: más helyeken kell próbálkoznia.

 

További írásaink ezzel a témával kapcsolatban:  “Lehet hitelt kapni Németországban SCHUFA nélkül is?”

 

Istvan Egresi

VISSZA A FŐOLDALRA !!!

 

További német vonatkozású cikkeink:

Miért könnyű Németországban munkát találni?

Szeretnél biztos, állandó munkát? Segítünk megtalálni!

Blankenburg-i botrány: magyarok kiszolgáltatott helyzetben

A német minimálbér (8,50 euró) bevezetése: előnyei és hátránya

Több ezer munkahely fog megszűnni a német minimálbér miatt?

Családon belüli erőszak – már nem tabu téma!

Hová meneküljenek a nők Németországban erőszakos férjük elől?

Kik és hogyan verik át a magyarokat külföldön?

Gyermekkel Németországban: Hová tegyük gyermekünket három éves korig?

Mennyi zsebpénzt adnak a német szülők gyermekeiknek?

Július 1-től olcsóbban lehet az európai külföldön telefonálni

Elveszett az útlevelem külföldön? Csak semmi pánik!

A németek és a szex – számok és tények

Szexriport – érdekességek a németek nemi életéből

Egy orvos kipakol: A modern gyógyászat hét főbűne

Hihetetlenül érdekes új fagyi kreációk Németországban!

A kenyér Németországban már régóta nem csak táplálék!

Német világörökség: sör, kenyér, Beethoven – és talán a bürokrácia?

Az új német egészségügyi kártya még mindig vitatott

Kutya tartás Németországban: Költséges és körülményes hobbi

Gyermekkel Németországban: A német családi pótlékról

A német nyugdíj hazugságról: Művileg generált generációs vita?

Továbbra is a kivándorlás gondolata foglalkoztatja a magyarokat

Facebook csoportok Németországban élő magyarok számára

Itt is “Flat”, ott is “Flat”. Egész Németország “Flat”-ezik!

Ha nem beszéled a nyelvet – nincs esélyed külföldön!

Tények és tévhitek a külföldi munkavállalásról

Évről évre több magyar vándorol ki Németországba

A német bolhapiacokról és azok német kifejezéseiről

A külföldi kiküldetésről

Munkavállalás Németországban

TOP 10: Németország leghíresebb bevásárlóközpontjai

A felesleges németországi körforgalmakról és a giccses német szobordíszekről

A német szitkozódásokról és a férfi emancipációról

A német választások – Sikerek és kudarcok

 

 

Cikkeink a “Német nyelvtanulás” sorozatunkban:

A német sörfajták és a német sörkultúra kifejezései?

Német nyelvtanulás: Miért érdemes nyelveket skype-on tanulni?

Német nyelvtanulás: Az építőipar legfontosabb német szakkifejezései

5 perc német: Mit jelent a gyakori szólás “Nullachtfünfzehn”?

5 perc német: Mit jelent az “Ich drück dir die Daumen”?

5 perc német: Mit jelent a “Du hast nicht alle Tassen im Schrank”?

5 perc német: Mit jelent a “Toi, Toi, Toi” kifejezés?

Német nyelvtanulás: Németország a szlogenek országa

Német nyelvtanulás: Német-magyar “ásványvíz” szótár (1.rész)

Német nyelvtanulás: “Spezi” – a leghíresebb német üdítőital (2.rész)

Német nyelvtanulás: A legfontosabb német rövidítések

Német nyelvtanulás: Álláspályázatok német nyelven (1. rész)

Német nyelvtanulás: Ivási kultúra kifejezései és szokásai

Német nyelvtanulás: Német köszönési formák és szokások

Német-magyar kisszótár: sörözők, borozók, kocsmák

Német nyelvtanulás: Német-magyar gasztronómiai kisszótár

A német szitkozódásokról és a férfi emancipációról

A német bolhapiacokról és azok német kifejezéseiről

Német nyelvtanulás: A kétnyelvű szövegek segítik a nyelvtanulást

 

 

HIRDETÉS:

 

Blue Nun Arany Pezsgő – a világ első számú esküvői pezsgője! A 22 karátos aranylemezkékkel különösen ajánljuk eljegyzésre, arany esküvőre, születésnapra, sportban az arany érem mellé és minden egyéb ünnepélyes alkalomra! ARANY A PEZSGŐBEN – SZERENCSE AZ ÉLETBEN! Az aranylemezkék pozitívan hatnak az emberi szervezetre és erősítik az immunrendszert. Megvásárolható a Metro és az Auchan üzleteiben. További érdekes információk (party fotók, filmek, díszcsomagolás): itt

brautpaar-hochzeit-556_01_neu_600

 

35 hozzászólás a(z) “A német SCHUFA mindenkiről minden adatot összegyűjt” bejegyzéshez

 1. Visszajelzés: Lehet hitelt kapni Németországban SCHUFA nélkül is? | Kontakt Magazin

 2. Visszajelzés: Ingyenes tanácsadás a vendégmunkásoknak Németországban | Kontakt Magazin

 3. Visszajelzés: A német szakszervezeti tagság megéri mindenki számára | Kontakt Magazin

 4. Visszajelzés: A fiatalok már csak hazalátogatnak a lassan pusztuló országba? | Kontakt Magazin

 5. Visszajelzés: Az autósok makacssága sok ember halálát okozza (Rettungsgasse) | Kontakt Magazin

 6. Visszajelzés: A külföldről megigényelt német családi pótlékról | Kontakt Magazin

 7. Visszajelzés: A jól képzett európai fiatalokat Németország tárt karokkal várja | Kontakt Magazin

 8. Visszajelzés: A német szitkozódások és a férfi emancipáció

 9. Visszajelzés: A „szegénységi bevándorlás“ elleni törvényt elfogadták | Kontakt Magazin

 10. Visszajelzés: A segélyhívótelefon-oszlopok használata Németországban | Kontakt Magazin

 11. Visszajelzés: Hogyan kerüljük el az internetes előfizetési csapdákat? | Kontakt Magazin

 12. Visszajelzés: Európában a németek túlóráznak legtöbbet | Kontakt Magazin

 13. Visszajelzés: A német Munkaügyi Központok állásajánlatai | Kontakt Magazin

 14. Visszajelzés: Mire ügyeljünk az állásinterjú előtt? Öt tanács a munkakeresőknek | Kontakt Magazin

 15. Visszajelzés: Fontos: Hogyan nevezik Németországban a “külföldieket? | Kontakt Magazin

 16. Visszajelzés: Jelenleg minden negyedik európai fiatal munkanélküli | Kontakt Magazin

 17. Visszajelzés: A „régi“ betegbiztosítási kártya szeptember végével lejár | Kontakt Magazin

 18. Visszajelzés: Német nyelvtanulás: Könyvajánlatunk “Németül könnyűszerrel” | Kontakt Magazin

 19. Visszajelzés: Magyar-Német Képes Szótár: 12.000 szólással és kifejezésekkkel | Kontakt Magazin

 20. Visszajelzés: Mit ajándékozzak német barátaimnak vagy rokonaimnak? | Kontakt Magazin

 21. Visszajelzés: Factory Outletek és akciós termékek Németországban | Kontakt Magazin

 22. Visszajelzés: Milyen a tipikus német advent és karácsony? | Kontakt Magazin

 23. Visszajelzés: Stressz, nem köszönöm! – A dolgozók belebetegszenek az állandó elérhetőségbe | Kontakt Magazin

 24. Visszajelzés: Egy megható lovas történet a lovak szerelmeseinek | Kontakt Magazin

 25. Visszajelzés: Tanulj és dolgozz Németországban! | Kontakt Magazin

 26. Visszajelzés: 5 perc német: 12 év után felébredt a kómából | Kontakt Magazin

 27. Visszajelzés: 5 perc német: Mit jelent a „Toi, Toi, Toi“ kifejezés? | Kontakt Magazin

 28. Visszajelzés: 5 perc német: Európa leggazdagabb koldusa | Kontakt Magazin

 29. Visszajelzés: Segíts Magyarországon élő idős szeretteiden, megbízható házi gondoskodással! | Kontakt Magazin

 30. Visszajelzés: Középfokú nyelvvizsga szóbeli témák: Familie, Kindererziehung | Kontakt Magazin

 31. Visszajelzés: Sikeres nyelvtanulási módszer: A hosszútávú memóriát fejlesztő „Sprachenlernen24“ | Kontakt Magazin

 32. Visszajelzés: Középfokú nyelvvizsga szóbeli témák: Einkaufen, Geschäfte | Kontakt Magazin

 33. Visszajelzés: DER, DIE vagy DAS? Sokszor még a németek is tévednek? | Kontakt Magazin

 34. Visszajelzés: 20 árulkodó jel, hogy túl régóta vagy távol Magyarországtól | Kontakt Magazin

 35. Visszajelzés: Tanuljunk németül: Mikor használjuk a DER-névelőt? | Kontakt Magazin

comments powered by Disqus