Adatvédelmi tájékoztató

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó Kft. weboldalán a személyes adatok megadását kérheti, annak érdekében, hogy jobban meg tudjon felelni a felhasználók igényeinek, például többek között levelezési kapcsolatot hozzon létre, fájl feltöltést tegyen lehetővé, vagy válaszoljon egy kérésre.  A „személyes adatok” közé tartozhat az Ön neve, lakcíme és levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe és más meghatározott adatok, például a felhasználónév, jelszó vagy fiókjának adatai.

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó pontosan körülhatárolható, egyértelmű és törvényes módon gyűjt személyes adatokat. A fenti célokkal össze nem egyeztethető módon nem kezel adatokat, az érintett személyeket a folyamat előtt és alatt tájékoztatja, hogy pontosan milyen körülhatárolt célra kívánja felhasználni az adatokat.

Cégünk szigorúan csak arra a célra használja fel a személyes adatokat, amelyekre megszerezte azokat.  Személyes adataihoz kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá, akik tevékenységük folytán jogosultak erre.

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó megoszthatja személyes adatait a küldemények kiszállításához. Ezek a szállítók szerződéses kötelezettséget vállalnak arra, hogy bizalmasan és biztonságosan kezeljék az Ön személyes adatait, és csak azon szolgáltatás céljaira használhatják fel azokat, amellyel megbízták őket.

Hozzájárulása nélkül a Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó nem adja el és nem adja bérbe az Ön személyes adatait, kivéve ha erre bírósági végzés, vonatkozó jogszabály vagy a Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó jogainak és termékeinek védelme kötelezi.

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó csak a jogszabályban előírt időtartamig, illetve olyan hosszú ideig őrzi meg a személyes adatokat, amelyre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében gyűjtötte azokat.

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó birtokában lévő személyes adataihoz kérhet hozzáférést, valamint kérheti azok módosítását vagy törlését, ha nem pontosak.

A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó weboldala tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek weboldalaira. A Gutenberg Galaxis Lap- és Könyvkiadó nem ellenőrzi az ilyen weboldalakat, és így felelőssé sem tehető a személyes adatokat vagy azok tartalmát érintő titoktartással vagy biztonsággal kapcsolatban. Ezért arra kérjük, hogy olvassa el az ilyen oldalak titoktartási szabályzatát, mielőtt használná azokat, vagy személyes adatokat adna meg rajtuk.

A weboldal használatával kifejezi, hogy elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatot. Ha nem ért egyet a Szabályzat bármely rendelkezésével, ne használja a weboldalt és ne adjon meg rajta személyes azonosításra alkalmas adatot!